top of page

Zionsville Chamber o Group

Public·6 members

Numratori Telefonik I Shqiperise


Numratori Telefonik I Shqiperise
Numratori telefonik i Shqipërisë është një aplikim që ju lejon të gjeni numrat telefonik të abonentëve fiks dhe celular në vend. Ky artikull do t'ju tregojë se si ka lindur dhe zhvilluar numratori telefonik i Shqipërisë, cilat janë shërbimet që ofron dhe si mund ta përdorni për të kërkuar dhe kontaktuar personat që ju interesojnë.


Download: https://3bromagatempdo.blogspot.com/?zx=2w3M7d


Historia e numratorit telefonik të Shqipërisë
Numratori telefonik i Shqipërisë ka filluar të funksionojë në vitin 1992, kur u themelua kompania e parë private e telekomunikacionit në vend, Albtelecom. Nga ky moment, abonentët fiks mund të regjistroheshin në numratorin telefonik dhe të kishin një numër unik me katër shifra. Numri i parafundit ishte kodi i qytetit, ndërsa numri i fundit ishte kodi i operatorit. Për shembull, një abonent në Tiranë me operatorin Albtelecom kishte një numër si 042-1234.


Nga viti 1996, u shtuan dy shifra në fillim të numrit për të bërë dallimin mes abonentëve fiks dhe celular. Numrat fiks fillonin me 04, ndërsa numrat celular fillonin me 06. Operatori i parë celular në vend ishte AMC, i cili ofronte një numër me gjashtë shifra pas kodit 06. Për shembull, një abonent celular me operatorin AMC kishte një numër si 06-123456.


Nga viti 2000, u bënë disa ndryshime në sistemin e numrimit telefonik për të përshtatur rritjen e numrit të abonentëve dhe operatorëve. Numrat fiks u zgjatën në shtatë shifra pas kodit 04, ndërsa numrat celular u zgjatën në tetë shifra pas kodit 06. Gjithashtu, u shtua një shifrë para kodit të qytetit për të bërë dallimin mes zonave gjeografike. Për shembull, një abonent fiks në Tiran me operatorin Albtelecom kishte nj numr si 04-222-1234, ndrsa nj abonent celular me operatorin AMC kishte nj numr si 06-822-1234.


Nga viti 2003, u krijua nj sistem i ri i numrimit telefonik q nuk varte m nga operatori apo zona gjeografike. Ky sistem prdorte nj kod unik tre-shifror pr secilin lloj t telefones: 02 pr fiks, 03 pr celular dhe 04 pr internet. Nga ky moment, abonentt mund t zgjidhnin lirshm operatorin e tyre dhe t ruajnn numrin e tyre ns rast se ndrronin operator. Pr shembull, nj abonent fiks me operatorin Albtelecom mund t kishte nj numr si 02-123-4567, ndrsa nj abonent celular me operatorin AMC mund t kishte nj numr si 03-123-45678.


Shrbimet e numratorit telefonik t Shqipris
Numratori telefonik i Shqipris ofron disa shrbime pr t lehtsuar komunikimin dhe informacionin e abonentve. Disa prej ktyre shrbimeve jan:


 • Krkimi i numrit telefonik sipas emrit, mbiemrit, adress ose qytetit. Ky shrbim mund t prdoret nprmjet faqeve interneti si [Numeratori Telefonik i Shqipërisë] ose [ANG - Numratori Telefonik i Shqipërisë], ose nprmjet numrit 118. • Krkimi i emrit, mbiemrit, adress ose qytetit sipas numrit telefonik. Ky shrbim mund t prdoret nprmjet faqeve interneti si [Numeratori Telefonik i Shqipërisë] ose [ANG - Numratori Telefonik i Shqipërisë], ose nprmjet numrit 119. • Informacioni mbi kodet lokale telefonike. Ky shrbim mund t prdoret nprmjet faqes interneti [Kodet lokale telefonike - Wikipedia], ose nprmjet numrit 121. • Informacioni mbi tarifat e thirrjeve ndërurbane dhe ndërkombëtare. Ky shrbim mund të përdoret nëpërmjet faqeve interneti të operatorëve telefonik, ose nëpërmjet numrit 122. • Informacioni mbi numrat e emergjencës. Ky shrbim mund të përdoret nëpërmjet faqes interneti [Numrat e Emergjencës - Wikipedia], ose nëpërmjet numrit 123.Si të përdorim numratorin telefonik të Shqipërisë
Për të përdorur numratorin telefonik të Shqipërisë, duhet të kemi një telefon fiks, celular ose internet dhe një lidhje me një operator telefonik. Për të bërë një thirrje, duhet të shtypim kodin e llojit të telefones (02, 03 ose 04), pastaj numrin e abonentit që duam të kontaktojmë. Për shembull, për të thirrur një abonent fiks me numrin 02-123-4567, duhet të shtypim 02-123-4567. Për të thirrur një abonent celular me numrin 03-123-45678, duhet të shtypim 03-123-45678.


Për të kërkuar një numër telefonik sipas emrit, mbiemrit, adresës ose qytetit, mund të përdorim njërën nga faqet interneti si [Numeratori Telefonik i Shqipërisë] ose [ANG - Numratori Telefonik i Shqipërisë], ose mund të thirrim numrin 118 dhe të japim detajet e kërkuara nga operatori. Për shembull, për të gjetur numrin e një abonenti me emrin Joni dhe mbiemrin Doda në Tiranë, mund të shkruajmë Joni Doda Tiranë në kutinë e kërkimit në faqen interneti, ose mund të thirrim 118 dhe të themi "Dua numrin e Joni Doda në Tiranë".


Për të kërkuar emrin, mbiemrin, adresën ose qytetin sipas numrit telefonik, mund të përdorim njërën nga faqet interneti si [Numeratori Telefonik i Shqipërisë] ose [ANG - Numratori Telefonik i Shqipërisë], ose mund të thirrim numrin 119 dhe të të japim numrin që duam të kontrollojmë. Për shembull, për të gjetur emrin, mbiemrin, adresën ose qytetin e një abonenti me numrin 03-123-45678, mund të shkruajmë 03-123-45678 në kutinë e kërkimit në faqen interneti, ose mund të thirrim 119 dhe të themi "Dua të di kush është pronari i numrit 03-123-45678". Për të marrë informacion mbi kodet lokale telefonike, mund të përdorim faqen interneti [Kodet lokale telefonike - Wikipedia], ose mund të thirrim numrin 121 dhe të pyesim për kodin e qytetit që na intereson. Për shembull, për të ditur kodin e qytetit Korçë, mund të shkojmë në faqen interneti dhe të kërkojmë Korçë në tabelën e kodave, ose mund të thirrim 121 dhe të themi "Dua të di kodin e qytetit Korçë". Për të marrë informacion mbi tarifat e thirrjeve ndërurbane dhe ndërkombëtare, mund të përdorim faqet interneti të operatorëve telefonik, ose mund të thirrim numrin 122 dhe të pyesim për tarifën e operatorit dhe destinacionit që na intereson. Për shembull, për të ditur tarifën e thirrjeve nga një telefon fiks me operatorin Albtelecom drejt një telefon celular me operatorin AMC në Shqipëri, mund të shkojmë në faqen interneti të Albtelecom dhe të kërkojmë tarifat e thirrjeve brenda vendit, ose mund të thirrim 122 dhe të themi "Dua të di tarifën e thirrjeve nga një telefon fiks me Albtelecom drejt një telefon celular me AMC në Shqipëri". Për të marrë informacion mbi numrat e emergjencës, mund të përdorim faqen interneti [Numrat e Emergjencës - Wikipedia], ose mund të thirrim numrin 123 dhe të pyesim për numrin e shërbimit që na duhet. Për shembull, për të ditur numrin e policisë, mund të shkojmë në faqen interneti dhe të kërkojmë policia në listën e numrave, ose mund të thirrim 123 dhe të themi "Dua të di numrin e policisë".


 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  Group Page: Groups_SingleGroup
  bottom of page