top of page

Zionsville Chamber o Group

Public·6 members

Psihologia Dezvoltarii Umane Ana Muntean 21.pdf


Psihologia Dezvoltarii Umane Ana Muntean 21.pdf
Psihologia dezvoltarii umane este o carte scrisă de Ana Muntean, profesor de psihologie la Universitatea de Vest din Timișoara. Cartea este o introducere în domeniul psihologiei dezvoltării, care se ocupă de studiul schimbărilor psihologice care au loc de-a lungul vieții umane, de la concepție până la moarte.
Psihologia Dezvoltarii Umane Ana Muntean 21.pdfCartea este structurată în trei părți: prima parte prezintă conceptele și metodele fundamentale ale psihologiei dezvoltării, a doua parte abordează principalele etape și domenii ale dezvoltării umane (dezvoltarea prenatală, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea morală etc.), iar a treia parte discută despre influențele contextuale și culturale asupra dezvoltării umane (familia, școala, media, grupurile de apartenență etc.).


Cartea este destinată studenților și profesioniștilor din domeniul psihologiei, dar și oricui este interesat să înțeleagă mai bine procesele și mecanismele care stau la baza dezvoltării umane. Cartea este scrisă într-un limbaj accesibil și ilustrată cu exemple și studii de caz relevante pentru realitatea românească.


Psihologia dezvoltarii umane este disponibilă în format PDF pe site-ul editurii Polirom. Cartea are 432 de pagini și a fost publicată pentru prima dată în anul 2006. Ediția a treia, revizuită și adăugită, a apărut în anul 2018. Cartea este una dintre cele mai citate și apreciate lucrări din domeniul psihologiei dezvoltării din România, având peste 900 de citări pe Google Scholar. Cartea poate fi folosită ca suport de curs pentru disciplina de psihologia varstelor, dar și ca sursă de informare și inspirație pentru cei care doresc să se aprofundeze în acest domeniu fascinant.
  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page